Podobnie jak w ostatnich latach nici Aptos zajęły ważne miejsce podczas sesji wykładowych tegorocznego Kongresu IMCAS w Paryżu.

W ramach całodziennej sesji dotyczącej nici Aptos ze swoimi autorskimi wykładami wystąpili również lekarze z Polski w osobach dr Włodzimierza i Rosińskiego i dr Bożeny Jendrysik.

dr Włodzimierz Rosiński: „Thread Excellence Visage – efficient method for different indications”.

dr Bożena Jendrysik: „Combined techniques with the application of lifting threads in the correction of the lower part of the face and neck – own experience”.