NICI APTOS NA IMCAS W PARYŻU 2018

Podobnie jak w ostatnich latach nici Aptos zajęły ważne miejsce podczas sesji wykładowych tegorocznego Kongresu IMCAS w Paryżu.
W ramach całodziennej sesji dotyczącej nici Aptos ze swoimi autorskimi wykładami wystąpili również lekarze z Polski w osobach dr Włodzimierza i Rosińskiego i dr Bożeny Jendrysik.

dr Włodzimierz Rosiński: „Thread Excellence Visage – efficient method for different indications”.

dr Bożena […]

15 kwietnia, 2018|